rss search

next page next page close

Att handla ekologiskt för miljön

Att handla ekologiskt för miljön

När man väljer att handla ekologiska produkter gör man miljön en stor tjänst genom att bidra till en bättre klimatpåverkan. Dessutom är ekologiska produkter bra för både hälsan och djurlivet.

När man väljer att handla ekologiska produkter gör man miljön en stor tjänst genom att bidra till en bättre klimatpåverkan. Dessutom är ekologiska produkter bra för både hälsan och djurlivet.

Små förändringar som gör stor skillnad

Att börja handla ekologiskt är ett viktigt val som påverkar naturen mer än vad man kan tro. Idag finns det mängder av giftiga ämnen som hamnar i skogar och sjöar. Men som tur är så finns det också många saker man kan göra för att minska på miljöförstöringen. Att handla ekologisk mat är ett exempel på hur man kan bidra till en grönare värld. Varor som bananer och potatis är särskilt bra att handla eko eftersom de är produkter som i vanliga fall besprutas hårt. Vindruvor och kaffe är också något som man bör handla ekologiskt om man har möjlighet. Det används nämligen väldigt mycket bekämpningsmedel till både kaffeplantager och vindruvsodlingar, vilket har en negativ inverkan på miljön eftersom många av de giftiga ämnena hamnar i grundvattnet.

Ekologiska märkningar och vad man ska titta efter

I början kan det kännas både ovant och överväldigande att handla ekologiskt. Men om man lär sig vad några av de vanligaste märkningarna betyder blir allting genast lite lättare. Märkningen Eu-ekologisk innebär till exempel att produkten inte innehåller några kemiska tillsatser. Varor med Krav-märkning innehåller inte heller kemiska tillsatser, men har däremot större krav på djurens välmående. Som konsument är det också bra om man läser noga på varans certifiering och inte enbart tittar på själva varumärket när man vill handla ekologiskt.

Man kan lätt tro att varumärken som har ett stort utbud av ekoprodukter alltid är ekologiska, men det behöver inte alls vara så. Om en vara inte har någon märkning alls innebär det oftast att den inte följer de regler som behövs för att få en certifiering. Om man fortfarande tycker att det är krångligt kan man vända sig till tekniken för hjälp. Idag finns det nämligen flera appar till telefonen som hjälper en att förstå innebörden av de ekologiska märkningarna. De kan vara väldigt bra att ha till hands när man står i affären och ska göra sina inköp.

Konsumera smartare – välj ekologiska produkter

Kläder är något som många tycker är roligt att spendera pengar på, men det har också en negativ inverkan på vår miljö. Genom att handla färre kläder av bättre kvalitet, bidrar man till ett mer hållbart mode. Bomull är ett material som ofta används till att göra kläder av, men det är också svårt att odla och har lätt för att bli angripet av olika skadedjur. Därför besprutas plantorna hårt. Det leder till att gifterna hamnar i jorden och orsakar långsiktiga skador på miljön. Kläder som består av ekologisk bomull är däremot framtagna utan farliga bekämpningmedel. För att få kallas ekologisk bomull krävs det även att odlingsmarken inte ska ha varit utsatt för giftiga ämnen i åtminstone tre år. Den som vill ha mer inspiration på vad man kan göra för att bidra till en mer hållbar miljö kan läsa vidare här


next page next page close

Varför ska jag sopsortera?

Varför ska jag sopsortera?

Återvinning är en simpel åtgärd som gör stora skillnader. Det tar lite tid av privatpersonen att bygga upp sitt egna källsorteringssystem i hemmet men sparar otroligt mycket energi och naturresurser, förutsatt att många individer och företag börjar återvinna så att samhället drar nytta av detta. Sverige är en del av flera klimatavtal förutom de miljömål som Sverige själva har satt upp. Men för att nå flertalet av dessa mål så krävs det av varje enskild individ att vara medvetna konsumenter och köpa det som är hållbart. Men det krävs också att veta vad man skall göra med soporna som varorna orsakar.

Besparar utvinning av nytt material

Vi har aldrig tidigare haft våra basvaror förpackade med lika mycket plast, metall och papper som de är idag. Enligt WWF krävs det 43100 kJ/kg att tillverka plast. Om denna kilo återvinns sparas en liter olja och två kilogram koldioxid. Den allmänna åsikten om plast är att det förstör miljön, man pumpar ut nytt olja för att tillverka plasten och sedan skadar det miljö livet och anses på så sätt vara ett stort miljöproblem. Tillverkningen av en plastflaska tar mindre energi än vad tillverkningen av en glas eller aluminium flaska gör. Dessutom väger glas och aluminium mer och behöver då använda sig av mer energi när de skall transporteras. Däremot om alla dessa resurser återvinns sparas 95% energi  då det inte behöver pumpas upp mer olja fö en ny plastflaska eller brytas mer aluminium. I dagsläget slängs de mesta av materialet som kan återvinnas till förbränning. Detta utnyttjar energin i materialet endast två gånger (vid tillverkningen av materialet och vid förbränningen) istället för att återvinna och slippa dra mer av de icke förnybara naturresurserna. 2016 återvann endast 46 % av plastförpackningarna som våra varor kom i och 93 % av glas förpackningarna. Alltså är plast det bästa alternativet om det återvinns på rätt sätt och besparar naturresurserna.

Pant är sopsortering

Ett handlingsalternativ som har gjort att fler individer återvinner är att införa pant på förpackningar.  Pengarna är då styrmedel för att få fler att källsortera. I vissa länder används all skräp, utan att källsorteras, för värme. I andra återvinner man inte alls och allt samlas i stora ytor. I vissa länder samlar civila in återvinningsbara material och får ersättning för det per kilo. Detta system gynnar miljön genom att materialet inte längre slängs bort och ger dem som har orken att samla in materialet lite pengar. Dock missgynnar detta system dem som inte har tillräckligt med pengar för att klara sig för dagen, som till exempel pensionärer i korea där deras pension inte räcker till och tvingas att arbeta med att samla återvinningsbara material.

Du ska sopsortera för att det sparar enormt mycket energi för naturen. Materialet får genom sopsortering och återvinning får ett nytt liv. Denna kretslopp kan i teorin fortsätta för alltid om all världens material återvinns. Det är enkelt att sätta upp ett system hemma genom att ha en specifik plats med markerade påsar/lådor. Det viktigaste är att se var närmaste central finns och vad man kan återvinna.


next page next page close

Varför är återvinning så viktig?

Varför är återvinning så viktig?

Att återvinna det mesta material som finns är oerhört viktigt för miljön. Sopberget bara växer och alla måste ta sitt ansvar och “dra sitt strå till stacken” när det gäller att värna om miljön och vår moder jord. Att källsortera är absolut inte svårt och många lägger ner sig mycket på detta, men det borde bli ännu fler.

(mer…)


next page next page close

Vad Sverige gör mot klimatförändringar

Vad Sverige gör mot klimatförändringar

Sverige kommer att implementera en ny klimatlag med början av 2019. Det var statsminister Stefan Löfven som presenterade nyheten att regeringen kommer att introducera en ny lag som strävar mot att vara koldioxidneutrala 2045. De influerades av Storbritanniens Climate Change Act, men det här är en mer ambitiös plan. De kommer att sätta ut flera olika delmål som de kommer att följa under åren. Det här är den viktigaste reformen under vår livstid som kommer ha störst påverkan för våra barnbarn, sa statsministern vid presentationen av reformen. Det här betyder att Sverige kommer att vara världens fossilfria land. (mer…)


next page next page close

Allt striktare regler i Sverige

Allt striktare regler i Sverige

Svenska myndigheter gick tidigare i veckan ut och uppmanade människor att inte tända några brasor eller grilla – inte ens på sin egen tomt – då risken för fler skogsbränder kvarstår som mycket hög. Flera svenska kommuner har till och med gjort det olagligt för att elda på grund av det mycket heta och torra vädret som har varit i landet under den senaste månaden. Men i de allra flesta fall har förbudet endast gällt på offentlig mark, men nu utökar de alltså reglerna och förklarar att man inte får elda ens på egen tomt. En representant för myndigheten för kris- och beredskap uppmanade samtliga kommuner i Sverige att följa deras riktlinjer för förbud mot eldning då resurserna inom landet redan är kraftigt begränsade på grund av de många skogsbränderna som härjar för tillfället.

(mer…)


next page next page close

Sverige är en förkämpe mot klimatförändringar

Sverige är en förkämpe mot klimatförändringar

Sveriges rykte över att vara en förkämpe i ledet för klimatåtgärder började redan under 60-talet med en rad drastiska åtaganden. De insåg snabbt hur begränsningen av naturtillgångar skulle komma att påverka vår samtid varför de redan 1967 grundande myndigheten för miljöskydd. Under 1972 när Sverige arrangerade det första FN-mötet i Europa grundades kort därefter en gemensam institution för miljörättsfrågor. Det är än idag det ledande organet som diskuterar klimatfrågor i världen. Sverige var också en av de första länderna att skriva under och uppmana andra länder att skriva under Kyto-avtalet 1998 och 2002.

(mer…)


next page next page close

Det brinner i stora delar av Sverige

Det brinner i stora delar av Sverige

En sommar i Sverige betyder ofta långa hajker, mysiga campingresor och om du har tur – en resa bort till en av dina sommarstugor. Men med skogsbränder som härjar i många delar av landet så kanske du funderar över om det fortfarande är säkert att åka på en sådan resa. Här kommer några tips om vad du bör tänka på innan du åker iväg. (mer…)


next page next page close

Diskussion om konsumtion

Diskussion om konsumtion

1994 samlades det delegater från hela världen i Kairo för den internationella konferensen om befolkning och utveckling. (mer…)


next page

Att handla ekologiskt för miljön

När man väljer att handla ekologiska produkter gör man miljön en stor tjänst genom att...
article post

Varför ska jag sopsortera?

Återvinning är en simpel åtgärd som gör stora skillnader. Det tar lite tid av...
article post

Varför är återvinning så viktig?

Att återvinna det mesta material som finns är oerhört viktigt för miljön. Sopberget bara...
article post

Vad Sverige gör mot klimatförändringar

Sverige kommer att implementera en ny klimatlag med början av 2019. Det var...
article post

Allt striktare regler i Sverige

Svenska myndigheter gick tidigare i veckan ut och uppmanade människor att inte tända...
article post

Sverige är en förkämpe mot klimatförändringar

Sveriges rykte över att vara en förkämpe i ledet för klimatåtgärder började redan under...
article post

Det brinner i stora delar av Sverige

En sommar i Sverige betyder ofta långa hajker, mysiga campingresor och om du har tur –...
article post

Diskussion om konsumtion

1994 samlades det delegater från hela världen i Kairo för den internationella...
article post
© 2019 Sweden Virotech