Allt striktare regler i Sverige

Allt striktare regler i Sverige

Svenska myndigheter gick tidigare i veckan ut och uppmanade människor att inte tända några brasor eller grilla – inte ens på sin egen tomt – då risken för fler skogsbränder kvarstår som mycket hög. Flera svenska kommuner har till och med gjort det olagligt för att elda på grund av det mycket heta och torra vädret som har varit i landet under den senaste månaden. Men i de allra flesta fall har förbudet endast gällt på offentlig mark, men nu utökar de alltså reglerna och förklarar att man inte får elda ens på egen tomt. En representant för myndigheten för kris- och beredskap uppmanade samtliga kommuner i Sverige att följa deras riktlinjer för förbud mot eldning då resurserna inom landet redan är kraftigt begränsade på grund av de många skogsbränderna som härjar för tillfället.

Skogsbränderna fortsätter att härja

I takt med att skogsbränderna fortsätter att härja har regeringen arrangerat ett extra-insatt möte för att diskutera hur de kan begränsa bränderna under den kommande veckan. I mötet träffades bland annat representanter för svensk polis, säpo, regeringen och den svenska militären. Utländsk hjälp har kommit för att bistå Sverige under de rådande bränderna. Polska brandmän och brandbilar kom att undsätta flera av de områden som brann i norra Sverige under veckan. Men även franska och tyska brandmän har kommit till andra delar av Sverige. Plan som kan vattenbomba bränderna har kommit från Portugal och Italien och har redan kommit till stor användning. Stora delar av Sverige är fortfarande påverkat av de stora skogsbränderna som följde efter en lång period av ovanligt varmt och torrt väder.

SMHI varnar: extrem brandrisk

SMHI varnar: extrem brandrisk

SMHI varnar: extrem brandrisk

Enligt Sveriges meteorologiska institut – SMHI – är det en fortsatt extremt hög varning för skogsbränder i stora delar av landet. Och i de områdena som redan är drabbade uppmanas lokalbefolkningen att lämna sina hem och ge sig av medan brandmän tacklar området. I andra delar av landet har lokalbefolkningen uppmanats att gå inomhus och stänga fönster och dörrar på grund av den tjocka röken. Minst 14 platser i Sverige har påverkats av de stora bränderna enligt rapporter i svensk media.

Roligare nyheter: det regnar

I veckan kom dock roligare nyheter. Det regnade i stora delar av landet vilket underlättade för alla de brandmän som flitigt har arbetat under de senaste veckorna med att försöka få kontroll på eldarna. Och i en mer annorlunda metod har svensk militär använt sig av bomber för att släcka elden. Det fungerar som så att de bomber som släpps detonerar med sådan kraft att de suger ut allt syre från området vilket får bränderna att dö ut då de är beroende av syre för att fortsätta leva. Det fungerade med god effekt och svensk militär berättade i efterhand att det här är en metod som de kommer att fortsätta använda sig av i situationer som dessa. Det gick dock endast att använda sig av den metoden då det brann kraftigt inne på militärt område. På civilt område skulle det inte fungera att använda sig av en liknande metod.