Diskussion om konsumtion

Diskussion om konsumtion

1994 samlades det delegater från hela världen i Kairo för den internationella konferensen om befolkning och utveckling. Då protesterade representanter från utvecklingsländer om att ett barn som föddes i USA kommer att konsumera 20 gånger så mycket resurser under sin livstid jämfört med ett barn som föddes i Afrika eller Indien under samma år. Problemet för världens klimatproblem hävdade dem beror på överkonsumtion i norr, inte överbefolkning i söder. Konsumtion i industrinationer har lett till en överexploatering av resurser i utvecklingsländer hävdade en delegat från Kenya. En delegat från Senegal menade att 20% av den rikaste befolkningen på jorden konsumerade 80% av världens varor och tjänster som kommer från jordens resurser.

Vad händer sedan?

Så frågan kvarstår: konsumerar vi för mycket. För vissa är svaret självklart. Om det endast fanns så mycket mat, vet, olja, och andra material att ta del av, så kommer ju mer vi konsumerar, desto mindre vara tillgängligt för andra. Den globala ekonomin kan inte växa för evigt på en planet med resurser som en dag kommer att ta slut. I takt med att befolkningen växer och ekonomier blir allt större, kommer naturresurser en dag att ta slut, priser kommer att skjuta i höjden, och mänskligheten – framför allt de fattiga och de kommande generationerna på alla nivåer, kommer att drabbas av detta.

Konsumerar vi för mycket?

Andra anledninger till att vi konsumerar för mycket men som mer sällan nämns finns också. En av de enklaste beror på något oss av våra föräldrar och från litteratur sedan det gamla testamentet. Trots att vi behöver täcka våra grundläggande behov, går det inte att leva ett bra liv utan att hänge sig till att avstå från materiella ting. Vad vi äger kommer i slutändan att äga oss, vilket gör det omöjligt för oss att leva ett liv med mening. Det vill säga att vi måste arbeta för annat än det som är viktigast för oss: nämligen familj, vänner, och vår tro. Uppskattningen av naturen är i den meningen en förlängning av våra liv. Men ju mer vi konsumerar, desto högre chans att vi att komma ifrån hur vi egentligen borde leva våra liv. Även om detta går att ifrågasätta så finns det en poäng i hur vi väljer att belåna oss i allt högre utsträckning för att kunna köpa saker vi inte behöver.

Varför behöver vi ta hand om naturen?

religiös natur

religiös natur

Anledningarna att skydda naturen är ofta av religiös eller moralistisk karaktär. Filosofen Ronald Dworkin sa en gång att många amerikaner tror att vi har en skyldighet att skydda de arter som går bortom vårt eget välmående. Vi ska beundra och skydda dem för att de är viktiga i sig själva, och inte bara för att vi eller andra ska kunna ta del av dem. Jämför det med att se en vacker blomma på en äng. Om du plockar blomman så kommer du att njuta av den under en kort tid, men om du låter blomma växa vidare så kommer den att leva där och flera personer kommer kunna njuta av blomman.