Global uppvärmning och dess effekter

Global uppvärmning och dess effekter

Förra året såg vi flera dagar av extremt väder runt om på jorden vilket även var det varmaste året som har uppmäts i historien. Rekordhetta stekte Asien och Antarktis. I Brasilien och södra Afrika var torka återkommande under flera månader och det stora barriärrevet tog skada i rekordtakt där stora delar av korallrevet förstördes. Nu har klimatforskare redovisat vilka av dessa naturkatastrofer som kan kopplas till global uppvärmning, och vilka som inte kan det. Forskare har publicerat en artikel där de har analyserat 27 händelser med extremt väder från förra året och konstaterade att den mänskliga faktorn bakom de flesta av dem var en stor påverkan som inte går att försumma. Artikeln är en artikel i ledet för att uppmärksamma oss om hur människor påverkar jordens klimat runt om i världen.

För att bedöma om global uppvärmning har gjort att ett extremt väder mer sannolikt att inträffa har forskare normalt jämfört data från den riktiga världen, där de har sett att en ökad mängd växthusgaser har värmt upp planeten under de senaste decennierna. Den här tekniken har fått en större acceptans inom forskarvärlden under de senaste åren. Samtidigt finns de flera som fortsätter att ifrågasätta de nya studierna och hävdar att jorden har en naturlig grad av uppvärmning varje år, och varför det ökar i en onormal takt kan bero på flera olika faktorer som inte nödvändigtvis beror på mänsklig påverkan. Men det är svårt att ifrågasätta ledande forskare världen över som alla hävdar att den största påverkan på den globala uppvärmningen beror på den växthusgas vi släpper ut atmosfären. Med det sagt. Här kommer några av de extrema väder-händelserna som chockade jorden förra året.

Globala rekordtemperaturer

Globala rekordtemperaturer

Globala rekordtemperaturer

Förra året uppmätts det den högsta temperaturen på jorden och slog därmed de tidigare rekorden från 2014 och 2015. Samtidigt som det kan härledas till påverkan av orkanen El Nino, som inträffade i Atlanten förra året, hävdar en ny studie att det inte går att förbise uppvärmningen utan att ta i hänsyn av den extrema mängden växthusgaser som släpptes ut i atmosfären av människor under de senaste decennierna.

Torka i Afrika

miljontals människor. Medan sådan torka och värmebölja ofta har ansetts bero på andra faktorer menar nu forskare att klimatförändringen till stor del beror på den uppvärmning som beror på utsläpp av växthusgaser.

Skogsbränder i Nordamerika

Förra året brände skogsbränder ner 3.6 miljoner hektar av skog i västra Kanada och USA. En extremt stor katastrof skedde i Alberta som tvingade över 2 400 familjer att evakueras och tusentals hem brändes ner. Här menar forskare att den globala uppvärmningen har spelat en bidragande roll. Forskare vid Edinburghs Universitet har funnit att ökningen av skogsbränder har ökat i Nordamerika under de senaste tio åren, samtidigt som vi har sett att den globala temperaturen har stigit.