Har vi ett konsumtionsproblem

Har vi ett konsumtionsproblem

Världen har inte ett konsumtionsproblem, den har ett designproblem. Det hävdar ett riskledande forskare inom innovation. Istället för att konsumera mindre, behöver vi stället att designa produkter som är mindre skadliga för vår miljö och för de arbetare som skapar dem. I den här artikeln berättar vi varför han resonerar så.  

Varför är det viktigt att tänka på hur vi konsumerar i framtiden?

Vi blir allt fler och fler i världen. Och konsumtion driver den globala ekonomin framåt. Så även om vi vill dra ner på vår konsumtion så är det inte en realistisk ambition. Men jag tror inte att världen har ett konsumtionsproblem, utan vi har ett designproblem. Vi designar fortfarande produkter med en relativt kort livslängd som är farliga för vårt grundvatten och som inte tar i hänsyn de arbetare som skapar dem i fabrikerna. Det finns idag en acceptans mot att vi måste förändra vår ekonomi, att ändra ekvationen kring de komponenterna i hur vi designar produkter. Men hur vi gör det här är en tuff fråga att ställa. Därför är det så viktigt att hålla fokus på den delen det gäller allra främst: nämligen konsumenterna. Vi lever idag i en föränderlig period, så väl politiskt som teknologiskt, och med det följer erbjudanden över hur vi måste tänka över hur vi konsumerar. Och större än så, hur vi vill leva på den här planeten

Vilka trender kan vi se?

Vilka trender kan vi se?

Vilka trender kan vi se?

Det finns framför allt tre trender som har vuxit fram. Den första är en cirkulär ekonomi: vi ger mer och mer fokus på vilket material vi använder i produkterna. Den andra är en delad ekonomi, vi går ifrån att använda oss av modeller av ägandeskap till modeller av tjänster. Det finns gränser till vad vi vill dela med andra. Ta en tandborste till exempel. Men samtidigt finns det potential i en modell som Uber till exempel, eller AirBnB att ta vidare till vår teknologi och hårdvara. Om dessa trender fortsätter kommer nästa generation av konsumenter tänka väldigt annorlunda på hur vi ser på ägandeskap. Slutligen finns det en tillbakagång mot planerad livslängd. Idén att du köper en Apple eller Samsung-mobil och förväntar dig redan från start att du kommer att ha den i max 12–18 månader innan du köper en ny. Produkter som Fairphone som är designad efter att kunna repareras och bli uppgraderad genom att ersätta olika delar i mobilen gör att de klarar sig längre. Skulle det få ett allt större fäste skulle det vara ett stort hot mot planerad livslängd.

Finns det stora företag som byter strategi?

Apple har börjat att producera några videos om återvinning, men det verkar mer vara en typ av marknadsförings-jippo snarare än en radikal förändring i design. Företag som på allvar verkar att tänka över hur de producerar sina produkter är H&M och IKEA, som gjorde ett uttalande om att vi har nått höjden över hur mycket de vill sälja. Istället vill de göra det enklare att reparera och återvinna sina produkter. Det återstår att se vad som händer i framtiden.