Mikroplaster i våra hav

Mikroplaster i våra hav

Mikroplast är plastartiklar som är 5 millimeter stora som störst men de flesta mikroplasterna är betydligt mindre än så, oftast inte större än 1 millimeter. Mikroplats kan bland annat vara fragment från större skräp som brutits ner och som hamnat i havet. Mikroplast är något som finns överallt från sjöar och hav men även uppe på land. Det är svårt att veta hur pass allvarligt problemet med mikroplaster är, hur pass mycket det påverkar hälsan för människor och naturen som människorna och djuren lever i. Det finns helt enkelt för lite forskning för att kunna vara helt säker och kunskapen måste därför såklart ökas om en förändring ska kunna ske. De flesta håller med om att det är ett stort problem som man så snart som möjligt måste göra något åt. Det man tror är att mikroplasterna främst är farligt för de djur som lever i havet, detta eftersom det finns en stor risk att de tror att plasterna är mat. Får djuret i plast i kroppen kommer det heller inte gå att smälta. Det finns också en annan stor nackdel med att mikroplaster finns i havet nämligen att om djuren får plast i sig så kommer det resultera till att plast fungerar som en magnet för miljögifterna i vattnet.

Vad finns det att göra?

mer forskning behövs

Naturligtvis så behövs det forskas betydligt mer om mikroplaster för att få fakta på hur pass farligt det faktiskt är med mikroplaster för människor, naturen och kanske främst havet. Lyckligtvis så har man sett att det börjat gå framåt i arbetet eftersom Naturvårdsverket nu har i uppgift att få mer kunskap om just mikroplaster. Arbetet som Naturvårdsverket har är att forska om mikoplaster, hur det sprids och konsekvenserna med spridningen. Naturvårdverket fick 2018 hela 25 miljoner kronor för att forska om detta. De har också i uppgift att skapa en dialog och ge information speciellt till de som är en stor anledning till utsläppen. Det är förstås inte bara viktigt att det görs ett jobb i Sverige utan ska en riktigt förändring kunna ske så behövs det ett internationellt sammabete.

Det är just därför som det jobbas aktivt med att ha ett internationellt samarbete för att på så sätt minska utsläpp av mikroplaster i hav, sjöar och vattendrag. Det som krävs är att man samarbetar och lyckas nå ut med kunskap om varför spridningen av mikroplaster i haven måste minska, varför det är farligt och ta reda på vart de största utsläppen kommer ifrån och vad man kan göra för att minska utsläppen så mycket som det är möjligt. De största utsläppen av mikoplast kommer från att folk skräpar ner, slitna däck, industriell produktion, färg från när folk målar sina båtar (bottenfärg), tvätt av syntetfibrer samt läckage. Naturvårdsverket har också andra uppdrag som indirekt är kopplade till arbetet med mikroplaster så som. Dagvattnet: eftersom mycket av utsläppet sker via dagvattensystemet. Hållbar konsumtion av kläder och textil: textilen idag består ofta av textilfibrer som kommer från plast och det kan då i värsta fall innebära utsläpp av mikroplast.