Solpaneler hemma

Solpaneler hemma

När vi pratar om den bästa källan till energi i hela världen kommer vi direkt att tänka på solen. Solen beräknas vara mer än 4.5 miljarder år gammal, fullpackad med bränsle för att räcka ytterligare 5 miljarder år. Det är den perfekta lösningen på en förnyelsebar energikälla som inte kommer att försvinna under de kommande åren. Solenergi är fördelaktigt på många sätt men kanske framför allt för att de inte genererar någon gas som skadar ozon-skiktet eller andra farliga biprodukter. Solen energi kan användas direkt för uppvärmning, eller nedkylning. Det kan också konverteras in till elektricitet för att driva allt från hem, produkter, industrier och mycket mer. Faktum är att ledande forskare inom fältet beräknas att under 2050 kommer solenergi vara den ledande energikällan på jorden. Solpaneler är en specialdesignad utrustning som absorberar solens energi och förvandlar det till elektricitet. De består av små beståndsdelar som kallas solceller. Solcellerna är den huvudsakliga delen som ansvarar över att förvandla solens energi till elektricitet. Majoriteten av solpaneler är gjort av nano silikon-material. Sådant nano silikon placeras sedan på tak eller blir installerade på öppna fält för att maximera hur mycket solenergi de tar upp. Men det finns fler fördelar med att använda dig av solpaneler. Här listar vi några av de fördelarna du får från att installera solpaneler på ditt hus.

Subventionerad installation och användning

Subventionerad installation och användning

Subventionerad installation och användning

Vissa länder som USA och Tyskand erbjuder lösningar för individer som installerar solpaneler på sina hem. Till exempel skattefri installation. Det betyder at när du installerar dina solpaneler kan du få kostnaden reducerad med 30%. Samtidigt sparar du in energi då du inte längre behöver köpa in elektricitet från externa nät. Och den överskott el du säjer kan du sälja tillbaka. En win-win-situation. Samtidigt ökar en installation av solpaneler värdet på ditt hem. Så om du någon gång funderar på att sälja ditt hus kommer du ha möjlighet att göra så till ett mer fördelaktigt pris.

Du bidrar till ökad tillväxt

Solenergi har visat vara en utmärkt marknad med hög tillväxt och i takt med att allt fler köper solpaneler ökar marknaden. Det leder till en ökad efterfrågan och genom det högre produktion av solpaneler. Med det tillkommer fler jobb, och arbetsplatser för att förse människor med solpaneler. Bara i USA tillkom det fler än 17 000 jobb och det skapades över 6 000 företag som arbetade med solpaneler. Du gör alltså både naturen och Sverige en tjänst när du installerar solpaneler på ditt hem.

Bra för naturen

Solenergi är ren och förnyelsebar. Genom att installera solpaneler på ditt hem, hjälper du att motverka mot global uppvärmning då du inte längre bidrar till att släppa ut mer och mer koldioxid i atmosfären. Att minimera användningen av fossila bränslen är bara ett av de åtagande världens ledande länder har tagit på sig. Men förändringen måste också komma från privatpersoner och genom att vara en av de första som installerar solpaneler på sitt hem är du med i förändringen som vi måste se i världen.