Sverige är en förkämpe mot klimatförändringar

Sverige är en förkämpe mot klimatförändringar

Sveriges rykte över att vara en förkämpe i ledet för klimatåtgärder började redan under 60-talet med en rad drastiska åtaganden. De insåg snabbt hur begränsningen av naturtillgångar skulle komma att påverka vår samtid varför de redan 1967 grundande myndigheten för miljöskydd. Under 1972 när Sverige arrangerade det första FN-mötet i Europa grundades kort därefter en gemensam institution för miljörättsfrågor. Det är än idag det ledande organet som diskuterar klimatfrågor i världen. Sverige var också en av de första länderna att skriva under och uppmana andra länder att skriva under Kyto-avtalet 1998 och 2002.

Global allians mot klimatförändringar

Stockholms-konventionen från 2001 är en global allians som syftar till att fasa ut användningen av fossilbränslen i världen och var även det ett svenskt initiativ. Men de diskuterar även andra frågor som hur man bäst återvinner material, hur man undviker regnsyra, hur man hållbarts planerar samhällen och fler frågor än så. Sverige fortsätter att skapa sig ett rykte över att vara en av de förkämpar när det kommer till klimatfrågor.  De har bland annat satsat hårt på att investera i förnyelsebar energi och uppmanar sina invånare att köpa energieffektiva bilar och vitvaruprodukter. I vissa fall har statliga subventioner används för att finansiera detta.

Offentlig medvetenhet

Offentlig medvetenhet

Offentlig medvetenhet

Någon som skiljer Sverige från andra delar av världen är den stora andelen av individer som privat engagerar sig i klimatfrågor. De har en hög ambition och en internationell solidaritet. Trots att de är rankade som ett av de länder som redan är de mest klimatsmarta länderna i världen så fokuserar de inte på vad de redan har gjort utan vad som måste göras. Det här kommer till stor den från en befolkning som är djup engagerad i de problem som miljön står inför och de står även upp för att bibehålla sina sjöar och sin luft ren. Luftföroreningar i Sverige är uppe i 10,2 mikrogram per kubikmeter jämfört med världens genomsnittliga mängd på 20,1. Och under 2015 ansåg sig över 50% av alla svenskar att miljöfrågor var en av de viktigaste frågorna som behövde diskuteras under de kommande åren.

Engagemang sedan 80-talet

Engagemanget startade redan under 80-talet då Miljöpartiet grundades. De tog bland annat striden för frågan om kärnkraft i Sverige som slutligen ledde till en folkomröstning. Sedan dess har aktivismen fortsatt inom landet och idag är personer oavsett partitillhörighet investerade i frågan om klimat och miljö. Även om andra politiska frågor under valet 2018 har blivit diskuterade mer är det få som påstår att klimatförändringarna inte sker och att vi inte borde göra någonting åt dem. Tvärtom finns det en stark inhemsk opinion som menar att vi bör arbeta än hårdare mot de rådande förändringarna när det kommer till klimat- och miljö. Hur det ska uttrycka sig finns det däremot delade meningar om och de olika partierna i Sverige menar att det finns flera olika lösningar på problemet. Medan vissa framför allt fokuserar på att påverka andra länder menar andra partier att vi ska fokusera på vår inhemska problematik. Hur stor den här frågan kommer bli i valet 2018 kvarstår att se, men efter den extremt varma sommaren under året men många skogsbränder så är det svårt att tro att den kommer att lämnas obemärkt.