Vad Sverige gör mot klimatförändringar

Vad Sverige gör mot klimatförändringar

Sverige kommer att implementera en ny klimatlag med början av 2019. Det var statsminister Stefan Löfven som presenterade nyheten att regeringen kommer att introducera en ny lag som strävar mot att vara koldioxidneutrala 2045. De influerades av Storbritanniens Climate Change Act, men det här är en mer ambitiös plan. De kommer att sätta ut flera olika delmål som de kommer att följa under åren. Det här är den viktigaste reformen under vår livstid som kommer ha störst påverkan för våra barnbarn, sa statsministern vid presentationen av reformen. Det här betyder att Sverige kommer att vara världens fossilfria land.

Nya riktlinjer mot en ljusare framtid

All kvarstående förorening kommer att återinvesteras i gröna projekt i andra delar av världen. De nya riktlinjerna fokuserar framför allt på en grönare transportsektor, med miljövänliga bilar, och biobränsle. Sverige från redan mer än en femtedel av sin elektricitet från vatten- och kärnkraft. Men det nya skiftet förutspås ge otroliga möjligheter när det kommer till nya arbetsplatser. Men initiativet ska också vara en signal till omvärlden om att det går att göra proaktiva åtgärder för att förbättra klimatet redan idag. Genom att implementera dessa strategier redan idag så kommer de redan klara mål mot morgondagen. Det menar flera betydande experter inom området. Samtidigt finns det flera åtgärder som kvarstår och många av dem involverar energibranschen. Idag är statligt ägda Vattenfall fortfarande delägare i många av de kolkraftverk som opererar i Tyskland. Något som Miljöpartiet har fått stor kritik för.

Viktiga åtgärder har redan konstaterats

Viktiga åtgärder har redan konstaterats

Viktiga åtgärder har redan konstaterats

Viktiga åtgärder har redan blivit tagna för i den vetenskapliga världen för att rekonstruera olika klimatfaktorer. Historiska data har publicerats och analyserats, och det har även rekonstruerats historiska klimatkurvor. Resultaten har visat en uppåtgående trend i regionala avvikelser vad gäller temperaturhöjningar sedan 1700-talet och framåt. Det går däremot inte att peka på direkta år som ett resultat av global uppvärmning, men trenden talar sitt tydliga språk. De senaste bränderna i det vanligtvis milda sommar-Sverige talar också sitt tydliga språk. Varför det är av extra vikt att vi tillsammans arbetar mot en bättre morgondag i dessa frågor.

Mycket arbete kvarstår

Samtidigt finns det mycket arbete att göra och i takt med att allt fler länder följer den nya Trump-administrationens fotspår i vad gäller förnekelse mot global uppvärmning så är det upp till progressiva länder att fortsätta sitt hårda arbete och visa vägen mot en ljusare framtid. Där spelar Sveriges arbete en sådan stor roll i arbetet menar flera experter inom området. Men det går inte att bara mindre länder tar ett stort ansvar för frågan. Utan inom sin tid måste även de stora länderna som idag ansvarar för den största mängden utsläpp även dem omarbeta sin politik. Vi har däremot sett en positiv trend hos de flesta länderna sedan mitten av 2000-talet där de allra flesta idag tar gemensamma steg och för en dialog kring frågan. Så vi ska fortfarande hålla i åtanke att det mest är bättre idag än vad det var för 30–40 år sedan.