Varför är kol dåligt

Varför är kol dåligt

Luftföroreningar från kolkraftverk kopplas ofta ihop med astma, cancer, hjärt- och lungsjukdomar, neurologiska problem, förorenat regn, global uppvärmning och andra väldigt allvarliga följder av miljön och människors hälsa. Kol har länge varit en pålitlig del av vår energiproduktion. Men det kommer med en enorm kostnad då det är så farligt. Den samma uppsättningen som tillåter kol att producera energi, att man bryter ner kolmolekyler, producerar också ett stort antal skadliga ämnen för naturen och för vår hälsa. Luftföroreningar och global uppvärmning är de två allvarligaste.

Kol brinner upp

När kol brinner bryts de kemiska komponenterna upp som håller koldioxid fast i atomerna vilket släpper ut energi. Men samtidigt som andra kemiska reaktioner kan uppstå, flera som har en negativ påverkan på vår miljö, så släpps det samtidigt ut flera farliga ämnen luften. Luftföroreningarna innehåller till exempel kvicksilver. Kolkraftverk i Europa står för 42% av alla utsläpp med av kvicksilver vilket är en tungmetall som påverkan nervsystemet, ämnesomsättningen och immunsystemet. Det är ett allvarligt hot mot barns utveckling. Bara 1/70 av en tesked kvicksilver i en sjö kan göra att den är obrukbar och att fiskar inte länge kan bo i den. Påverkan av kvicksilver håller fast i flera år och ännu finns det inget botemedel mot det.

Global uppvärmning

Global uppvärmning

Global uppvärmning

Global uppvärmning drivs av utsläpp av koldioxid, framför allt utsläpp som en följd av oss människor. Koldioxiden lyfter sedan upp i atmosfären där det lägger sig som ett täcke på vårt ozonlager vilket fungerar som en filt som värmer upp jorden. Konsekvenserna av detta är ökade temperaturer och en ökad förhöjning av havsnivåerna så väl som risk för torka, värmebyar och tungt regnfall som en följd av mer intensiva stormar. Om vi inte arbetar för att stoppa detta kan följderna vara en katastrofal konsekvens av hela vårt ekosystem.

Negativa följder

Men det finns flera negativa följer av kolkraftverk. Det släpps bland annat ut koldioxid som är en av de drivande faktorerna bakom global uppvärmning. Utöver det släpps det även ut metangas som frigörs i gruvorna där kolet framställs. Metan är 34 gånger starkare än koldioxid när det kommer till att hålla fast värme under en 100 års-period och ungefär 10% av Europas metanutsläpp kommer från kolaktiviteter.  Vare sig man är för eller emot kolkraftverk så kvarstår vår tids största hot: den globala uppvärmningen. Och forskare menar att vi bara har ett par fåtal år på oss att vända den negativa trend vi har sett växa under de senaste 50 åren. I vilken takt vi gör det kommer att bestämma hur vår jord kommer att se ut. Redan idag finns det prognoser om hur klimatet kommer att vara om 50 år där vissa områden runt om i världen kommer att vara obeboeliga. I Afrika kommer det att på vissa platser vara för varmt för att bo. Och i andra delar av Asien kommer havet ha stigit så mycket att det inte längre går att bo på de platserna. Det kommer skapa enorma påfrestningar på våra länder och vi kommer att se en utökad emigration.