Varför ska jag sopsortera?

Varför ska jag sopsortera?

Återvinning är en simpel åtgärd som gör stora skillnader. Det tar lite tid av privatpersonen att bygga upp sitt egna källsorteringssystem i hemmet men sparar otroligt mycket energi och naturresurser, förutsatt att många individer och företag börjar återvinna så att samhället drar nytta av detta. Sverige är en del av flera klimatavtal förutom de miljömål som Sverige själva har satt upp. Men för att nå flertalet av dessa mål så krävs det av varje enskild individ att vara medvetna konsumenter och köpa det som är hållbart. Men det krävs också att veta vad man skall göra med soporna som varorna orsakar.

Besparar utvinning av nytt material

Vi har aldrig tidigare haft våra basvaror förpackade med lika mycket plast, metall och papper som de är idag. Enligt WWF krävs det 43100 kJ/kg att tillverka plast. Om denna kilo återvinns sparas en liter olja och två kilogram koldioxid. Den allmänna åsikten om plast är att det förstör miljön, man pumpar ut nytt olja för att tillverka plasten och sedan skadar det miljö livet och anses på så sätt vara ett stort miljöproblem. Tillverkningen av en plastflaska tar mindre energi än vad tillverkningen av en glas eller aluminium flaska gör. Dessutom väger glas och aluminium mer och behöver då använda sig av mer energi när de skall transporteras. Däremot om alla dessa resurser återvinns sparas 95% energi  då det inte behöver pumpas upp mer olja fö en ny plastflaska eller brytas mer aluminium. I dagsläget slängs de mesta av materialet som kan återvinnas till förbränning. Detta utnyttjar energin i materialet endast två gånger (vid tillverkningen av materialet och vid förbränningen) istället för att återvinna och slippa dra mer av de icke förnybara naturresurserna. 2016 återvann endast 46 % av plastförpackningarna som våra varor kom i och 93 % av glas förpackningarna. Alltså är plast det bästa alternativet om det återvinns på rätt sätt och besparar naturresurserna.

Pant är sopsortering

Pant är sopsortering

Ett handlingsalternativ som har gjort att fler individer återvinner är att införa pant på förpackningar.  Pengarna är då styrmedel för att få fler att källsortera. I vissa länder används all skräp, utan att källsorteras, för värme. I andra återvinner man inte alls och allt samlas i stora ytor. I vissa länder samlar civila in återvinningsbara material och får ersättning för det per kilo. Detta system gynnar miljön genom att materialet inte längre slängs bort och ger dem som har orken att samla in materialet lite pengar. Dock missgynnar detta system dem som inte har tillräckligt med pengar för att klara sig för dagen, som till exempel pensionärer i korea där deras pension inte räcker till och tvingas att arbeta med att samla återvinningsbara material.

Du ska sopsortera för att det sparar enormt mycket energi för naturen. Materialet får genom sopsortering och återvinning får ett nytt liv. Denna kretslopp kan i teorin fortsätta för alltid om all världens material återvinns. Det är enkelt att sätta upp ett system hemma genom att ha en specifik plats med markerade påsar/lådor. Det viktigaste är att se var närmaste central finns och vad man kan återvinna.